Dansk Samling: 12,9% ønsker et nyt parti

En nylig undersøgelse viste, at 12,9% af danskerne ønsker et parti, der ligger længere til højre end Dansk Folkeparti.

Dansk Samling
Et sådan parti findes allerede og det er ved at indsamle underskrifter for at blive opstillingsberettiget til folketingsvalget. Udfyld vælgererklæring her.

Blandt de vigtigste mærkesager står Dansk Samling for et totalt stop for ikke-vestlig indvandring og Danmarks udmeldelse af EU. Dette er også vigtige emner for de mange danskere, som savner et mere nationalt orienteret parti end de etablerede partier i Folketinget. Se Dansk Samlings valgprogram her.

Allerede inden partiet er kommet i folketinget, er venstreorienterede og såkaldt “politisk korrekte” begyndt at kaste mudder efter partiet og dets formand Morten Uhrskov Jensen. Helt forventeligt udråbes partiets medlemmer som racister, islamofober og er endog blevet beskyldt for at være nazister. Eftersom partiet er stiftet af tidligere frihedskæmpere, der netop har kæmpet mod nazismen, giver sådanne beskyldninger selvfølgelig ingen mening.

Islamkritikere
Dansk Samling er yderst kritisk over for islam og er på det punkt helt på linje med en stor del af befolkningen. Med islams voldsomme ekspansion til Danmark og den øvrige vestlige verden, ønsker Dansk Samling at sætte en prop i indvandringen fra muslimske lande. Der bor allerede op imod 250.000 muslimer i Danmark. En meget stor del heraf er – selv ikke i 2. og 3. generation – integreret i samfundet.

Suveræniteten tilbage til danskerne
Mange danskere er skeptiske over for EU. Dansk Samling ønsker at gå et skridt videre og melde Danmark helt ud, så danskerne får magten tilbage på danske hænder.

En udmeldelse af EU vil muliggøre et stop for at danske arbejdspladser optages af op imod 80.000 østeuropæere og at hver 6. indsatte i danske fængsler er udlændinge.