Den grove vold er steget, og udlændinges kriminalitetsniveau er tårnhøjt

Regeringen – og medierne – taler om, at kriminaliteten er faldet det seneste år. Det er rigtigt på nogle områder, forkert på andre.

Afgørende er det, at antallet af anmeldelser af grov kriminalitet, dvs. voldtægt og drab, er steget det seneste år, det samme gælder grov vold, altså vold efter straffelovens paragraf 245 og 246, der handler om vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter. Også trusler på livet er steget det seneste år. Det viser Rigspolitiets centrale nøgletal fra januar i år.

Hvad skriver Danmarks Statistik i sin seneste publikation om udlændinge, dvs. indvandrere og efterkommere i Danmark? At denne gruppe er stærkt overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikken.

F.eks. blev 27 procent af de 20-24-årige mandlige efterkommere fra ikke-vestlige lande fundet skyldige i et eller flere forhold i 2013. Vi tager den igen: Mere end hver fjerde!

Jeg har skrevet om det før, men der er valgkamp, og regeringen og medierne søger at bortforklare, så vi gennemgår lige teksten igen.

Til oplysningerne fra Danmarks Statistik er der for det første at sige, at efterkommere er langt mere kriminelle end indvandrere. Det går altså i den forkerte retning (for mænd med dansk oprindelse er tallet 11 procent dømte). Se side 101.

For det andet skal der meget til, før man overhovedet får en dom. Dommerne skal vælge at fælde en dom, politiet skal vælge at forfølge sagen, og offeret skal vælge at anmelde.

For det tredje: Rigtig megen kriminalitet især i ghettoområder bliver overhovedet ikke anmeldt. I visse indvandrerbelastede bydele er det op mod hele 90 procent. Der er altså et meget stort mørketal.

Læs alle 11 punkter i artiklen