Derfor bliver Grimhøjmoskeen ikke lukket

Moskeen på Grimhøjvej i Aarhus har ofte været under kritik for forskellige taler og prædikener, som en række imamer er blevet “afsløret” i at holde. Senest var det TV 2’s afsløring af en imam fra Grimhøjmoskeen, der fortalte om islams regler om stening af utro kvinder og dødsstraf til frafaldne. Dette fik integrationsminister Inger Støjberg til at udtale, at hun ønsker moskeen jævnet med jorden. Naturligvis fik historien også Dansk Folkeparti til, at forlange Grimhøjmoskeen forbudt.

Men så enkelt er det ikke lige, at forbyde en specifik moske – blot fordi dens imamer prædiker bogstavtro islam og læser op fra Koranen, Hadith og andre religiøse tekster. Det vil nemlig indebære, at islam forbydes som religion.

Grundlovens paragraf 67:

Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.

Såfremt man vil forbyde den type prædikener, som så mange politikere og flertallet af danskerne formentlig er imod, kan det kun ske ved at angribe de tekster, som citeres. Problemet er blot, at disse tekster er selve grundlaget for religionen islam. Skal den slags udtalelser stoppes (altså fordi de betragtes som ulovlige), kan det ske med henvisning til, at islam strider imod sædeligheden.

Begrebet “sædeligheden” handler om (den rigtige) moral og adfærd i forhold til samfundets værdier og normer. Stening for utroskab eller for at forlade en ekstrem kult er i strid med samfundets værdier og normer. Det samme gælder islams holdning til kvinders status, synet på anderledes troende og tænkende, synet på homoseksuelle, samt hele holdningen til samfundets indretning og demokrati.

Udover de utallige koranvers om jihad, som i sig selv strider mod sædeligheden efter danske normer, så er det muslimske forbillede “profeten” Muhammed, der af muslimer opfattes som et eksempel til efterlevelse, stærkt belastet af en biografi, der udstiller hvor fjernt denne middelalderlige ideologi ligger fra sædeligheden.

Med andre ord, så strider islam imod Grundloven ved at det teologiske grundlag er usædeligt. Derudover kan det diskuteres, om ikke også islam – igen i kraft af bl.a. de mange voldsforhærligende passager – strider imod andre dele af Grundloven og evt. Straffeloven for opfordring til had og vold mod bestemte befolkningsgrupper (ikke-muslimer).

Så lyder sagen jo meget enkel: Islam er grundlovsstridig, Koranen er usædelig og imamer overtræder Straffeloven, når de citerer deres teologiske tekster.

MEN, der er ikke politisk vilje i Danmark for helt at forbyde islam, da vi i Danmark bryster os af at favne alle religioner. Åbenbart uanset hvor sindssyge de end måtte synes for normalt fungerende mennesker.

Det er altså ikke lovgivningen, der står i vejen for at lukke Grimhøjmoskeen, men de større konsekvenser, som et forbud mod at prædike og udbrede islam vil indebære. Der eksisterer i Danmark den misforståede holdning, at islamisme er noget særligt ekstremt og at ‘normal’ islam er noget andet og langt mere fredeligt. Derfor værger de fleste politikere sig ved at gå linen ud og følge loven, ved helt at forbyde udbredelsen af islam, da det også vil ramme såkaldt “moderate muslimer”.