Derfor er udlændinge valgets vigtigste tema

Med udlændingepolitik mener jeg både integration, asyl og indvandring. Der er andre vigtige temaer: økonomi, uddannelse, miljø, EU osv. Men alt dette angår problemer, der kan løses. I udlændingepolitikken står vi over for noget, der sandsynligvis angår irreversible problemer og dertil eksistentielle. Det omhandler det allervigtigste for vores samfund: sammenhængskraft. Politik har til formål at løse samfundets problemer, så vi kan leve et godt liv, dvs. et liv uden politik. For med politik er det som med den syge mand, der hele tiden er optaget af sin egen afføring, som C.S. Lewis skrev.

Når udlændingepolitikken er det vigtigste valgtema, skyldes det, at vi har fået fundamentale, ikke blot tekniske, problemer ind på livet, som altså synes vanskelige, hvis ikke umulige at løse. Vi ser, at man nu bliver slået ihjel for at ytre sig frit; et jødehad er blusset op, der ikke er set magen til siden det nazistiske barbari; vi ser islamisering af hele parallelsamfund; vi ser en gennemført afstumpet vold med tusindvis af traumatiserede ofre, især unge mennesker, gaderøverier, hjemmerøverier og meget mere.

Uløselige problemer? … Læs hele artiklen

(fortsat resumé …)
Økonomi og kriminalitet

Det følgende bliver en gennemgang af nogle af udlændingeproblemerne i tillæg til mit forrige indlæg.

Lad os tage de økonomiske problemer forbundet med udlændinge først. Det kan gøres kort: Ikke-vestlig indvandring er en katastrofe. Den har generelt været en umådelig stor omkostning for velfærdsstaten. Ifølge Finansministeriet koster det 23 milliarder kroner om året, alene hvad angår manglende beskæftigelse. Dertil kommer mange andre udgifter på integrationsprojekter og områder som sundhed, skole og retsvæsen. Det betyder, at danske borgere, der har tjent landet hele deres liv, nu må undvære en lang række basale goder. Det er alt sammen påvist af to eksperter, der har brugt deres liv på at forske i området.

Lad os så se lidt på forholdet mellem udlændinge og kriminalitet, især den rå af slagsen: volden. Og det ser grimt ud. Nanna Skovmand og hendes kæreste blev julenat udsat for et groft overfald med jernkæder. De brutale voldsmænd er netop kendt skyldige, men ingen af dem bliver udvist.

I begyndelsen af valgkampen blev nedsættelsen af den kriminelle lavalder diskuteret. Men det er vist taget af bordet efter massiv pres. Forslaget er ellers udmærket. Man kunne også helt afskaffe den kriminelle lavalder, og det handler ikke om at sætte børn i fængsel sammen med hærdede voksne kriminelle. Problemet er, at de unge begår kriminalitet, som det passer dem, og det sociale system står magtesløst over for dem, hvis de ikke ønsker at samarbejde. Sådan har en fhv. afdelingsleder for en døgninstitution for kriminelle unge udtrykt det: Systemet lægger kun op til dialog, men det virker slet ikke. De unge kan gøre, hvad der passer dem – og vi taler ikke om småting: f.eks. slå uskyldige ned, stikke dem ned, trampe på deres hoveder og invalidere dem.

Læs hele artiklen