En borgerlig værdipolitik

Valget er udskrevet, så her kommer frisk fra fad et forslag til nationens frelse: En fælles, borgerlig værdipolitik bør bygge på følgende punkter:

Integration. Integration af indvandrere bør bygge på assimilering til den nationale kernekultur: ingen positiv særbehandling. Med point­systemet frem til seneste valg (inklusiv familiesammenføring) havde VKO-regeringen fat i noget rigtigt. For man skal udelukkende tiltrække de kvalificerede, der kan og vil.

Indvandring. Nationalstaten har en råderet over og en ret til at regulere, hvem der skal ind i landet, og hvem der skal være statsborger. Indvandring fra de fleste ikke-vestlige lande er en ren underskudsforretning, der koster mange milliarder, alt for mange skoleelever med ikke-vestlig, særlig arabisk, baggrund går ud af skolen som funktionelle analfabeter. Heller ikke den nuværende Green Card-ordning virker. Man skal turde tale om opsigelse af konventioner, om diskrimination (vesterlændinge skal have lettere ved at få ophold end ikke-vestlige) og assimilation, som Venstre på nogle punkter har gjort og endnu gør.

Tilbagerulning af EU. Det er tragisk, at EU er ved at underminere nationalstatens suverænitet især i forhold til indvandring. Tilsvarende bør den kriseramte euro helt afvises, og der skal tages et fundamentalt opgør med EU-Domstolen. Den er nemlig uden demokratisk legitimitet. Man kunne eventuelt helt udtræde af EU, nu da Cameron lægger op til det på Storbritanniens vegne. Der bør i hvert fald være flere forbehold og ønske om handelssamarbejde snarere end Europas Forenede Stater.

Læs hele artiklen