Er indvandrere ‘dummere’ end etniske danskere?

Det er ofte til debat i Danmark hvorfor ikke-vestlige indvandrere og efterkommere klarer sig markant dårligere i nationale tests end etniske danskere. Nogle grupper, i særdeleshed indvandrere med oprindelse i Somalia, klarer sig endnu dårligere i skolen end andre indvandrere, mens ikke-vestlige indvandrere fra Fjernøsten ofte klarer sig på niveau med – eller over – etniske danskere.

For at forstå denne skævvridning kan man f.eks. kigge på den gennemsnitlige IQ (intelligenskvotient) i disse menneskers oprindelseslande for en forklaring. Studier af IQ viser, at intelligens er op imod 80% arveligt og resten hovedsageligt skyldes miljøpåvirkning (dvs. det omgivende samfund, kulturen, opdragelse og lign.). Dette taler for, at gennemsnitsintelligens blandt en etnisk befolkningsgruppe ikke rykker sig ret meget fra generation til generation.

Nedenstående tabel viser en normalfordeling af intelligens (IQ) fordelt på oprindelsesland. I tabellen er medtaget etnisk dansk herkomst (landsgennemsnit) samt etniske grupper fra de oprindelseslande, hvorfra mindst 10.000 personer stammer (indvandrere og efterkommere samlet) med deres respektive IQ (oprindelseslandsgennemsnit). Kilde.

Mentale niveau Svært retarderet Mildt retarderet Lettere retarderet Lav intelligens Normal intelligens Over normal Gennem-snit
Herkomst < 51 51 – 70 71 – 80 81 – 90 91 – 110 > 110 IQ
Danmark 0,2% 4,4% 9,8% 18,7% 44,3% 22,7% 98
Norge 0,1% 3,4% 8,3% 16,9% 44,7% 26,6% 100
Storbritannien 0,1% 3,4% 8,3% 16,9% 44,7% 26,6% 100
Kina 0,1% 3,4% 8,3% 16,9% 44,7% 26,6% 100
Polen 0,1% 3,9% 9,0% 17,8% 44,6% 24,6% 99
Tyskland 0,1% 3,9% 9,0% 17,8% 44,6% 24,6% 99
Sverige 0,1% 3,9% 9,0% 17,8% 44,6% 24,6% 99
Rumænien 0,4% 7,2% 13,3% 21,7% 41,6% 15,9% 94
Vietnam 0,4% 7,2% 13,3% 21,7% 41,6% 15,9% 94
Thailand 0,6% 10,0% 16,0% 23,4% 38,3% 11,8% 91
Litauen 0,6% 10,0% 16,0% 23,4% 38,3% 11,8% 91
Tyrkiet 0,7% 11,0% 16,9% 23,8% 37,0% 10,6% 90
Bosnien-Hercegovina 0,7% 11,0% 16,9% 23,8% 37,0% 10,6% 90
Jugoslavien 0,7% 11,0% 16,9% 23,8% 37,0% 10,6% 90
Irak 1,2% 14,7% 19,5% 24,5% 32,6% 7,5% 87
Filippinerne 1,4% 16,0% 20,3% 24,5% 31,1% 6,7% 86
Pakistan 2,0% 18,9% 21,7% 24,4% 27,9% 5,2% 84
Iran 2,0% 18,9% 21,7% 24,4% 27,9% 5,2% 84
Afghanistan 2,0% 18,9% 21,7% 24,4% 27,9% 5,2% 84
Marokko 2,0% 18,9% 21,7% 24,4% 27,9% 5,2% 84
Syrien 2,3% 20,4% 22,4% 24,1% 26,3% 4,6% 83
Libanon 2,6% 22,4% 22,5% 23,8% 24,7% 4,0% 82
Sri Lanka 4,0% 26,8% 24,1% 22,4% 20,0% 2,6% 79
Somalia 14,4% 43,0% 21,7% 13,3% 7,1% 0,4% 68

Tabellen viser med al tydelighed, at ikke-vestligere indvandrere scorer forholdsmæssigt lavt i gennemsnitlig IQ, med personer af somalisk herkomst helt i bund.

Personer fra Norge, Storbritannien og Kina har en gennemsnitlig IQ på 100. Danskere ligger i gennemsnit lidt lavere med en IQ på 98 i snit.

Hvor 14,4% af de etniske danskere er i større eller mindre grad retarderede, er det tilsvarende tal f.eks. 28,7% for tyrkere, 42,6% for pakistanere, iranere, afghanere og marokkanere, tallet er 45,0% for syrere, 47,5% for libanesere (gruppen tæller hovedsageligt palæstinensere) og hele 79,2% for somaliere.

Mens 22,7% af alle etniske danskere har en over-normal intelligens, er det tilsvarende tal for somaliere blot 0,4%.

Den første kolonne viser andel med en IQ så lav, at de hører til den centrale gruppe retarderede (< 51), som ikke vil kunne gennemføre nogen form for uddannelse. De fleste vil dog være i stand til at tage vare for sig selv i det daglige. Kilde.

Den næste kolonne viser andelen med en mindre mental retardering (51-70). Disse personer kan med intensiv støtte gennemføre uddannelse på specialskoler til og med grundskoleniveau. Hele 57,4% af somalierne falder ind i de første to grupper.

Tredje talkolonne er de lettere retarderede (71-80), som vil have meget vanskeligt ved at gennemføre en grundskoleuddannelse. De vil dog godt kunne klare sig igennem en specialskole og mange vil kunne lære at læse.

De fjerde gruppe er et godt stykke under det man kalder normalt begavet (81-90). De vil normalt kunne gennemføre en grundskoleuddannelse og vil kunne ernære sig ved lettere handelsjob, håndværk eller landbrug. De færreste vil kunne gennemføre en videregående uddannelse. Det er slående at over 1/3 af alle ikke-vestlige indvandrere (bortset fra kinesere) ligger i denne eller en lavere gruppe (tilsvarende for danskere; 14,4%).

Kun 7,5% af somalierne har det man vil kalde normal eller høj intelligens (etniske danskere; 70,0%).

Kolonnen yderst til højre visere den gennemsnitlige IQ for hele befolkningsgruppen baseret på IQ-gennemsnittet i deres oprindelsesland.