Er muslimske foreninger grundlovsstridige?

Grundloven siger således i paragraf 78, stk. 2:

Foreninger, der virker eller søger at opnå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkene, bliver at opløse ved dom.

Når man læser de hellige tekster, som er det ideologiske fundament for samtlige islamiske foreninger, i særdeleshed Koranen, kan man stille sig selv det spørgsmål, om disse organisationer ved deres blotte fundering på Koranen strider imod Grundloven.

Koranen og en række andre centrale og hellige tekster definerer målet for islam (udbredelse af islam indtil alle mennesker underkaster sig Allah) og midlerne (jihad). Disse midler bygger hovedsageligt på vold og drab, trusler og afpresning. Jihad er en af søjlerne i islam og derfor helt fundamental for ideologien. Uanset om såkaldt “moderate muslimer” ofte udtaler sig afværgende om disse hundredvis af passager i Koranen, som opfordrer til vold mod ikke-muslimer og frafaldne, ændrer det ikke ved det faktum, at jihad er og bliver en helt central del af islam.

Hvis det ideologiske fundament bygger på vold og anstiftelse af vold, kan man med rette anklage de foreninger, der er baseret på den islamiske tro, for at være grundlovsstridige. Undtaget er naturligvis evt. islamiske foreninger, der lægger afstand til de voldsforhærligende dele af bl.a. Koranen og ikke citerer koranvers i deres forenings virke.

Læs også: Er islam oprindelig en ekstrem kult?

Med denne indgangsvinkel vil det være naturligt, at søge islamiske trosforeninger, moskeer, kulturforeninger og koranskoler opløst ved dom. Det forudsætter dog enighed om, at Koranen indeholder centrale passager, der opfordrer til vold. Men det kræver blot, at man læser nogle af de mange koranvers om jihad. Så efterlades man ingen tvivl om, hvad Gud i det høje (i muslimernes tilfælde Allah) og hans eneste sande profet, Muhammed havde tænkt sig. Ønsker man at efterleve Koranen og ser “profeten” som et sandt forbillede, kan man ikke lovligt organisere sig i Danmark og udbrede sin tro. Det vil ganske enkelt stride imod Grundloven.

Dermed ikke sagt, at det er forbudt at være muslim eller at ytre sine holdninger. Begge dele er sikrede rettigheder i Grundloven. Men man må dog ikke danne en forening, der baserer sig på de islamiske foreskrifter, da de virker ved vold. Læs blot Koranen!

Læs også: Fortolkede jihad-koranvers
Koranen