Fortolkede jihad-koranvers

Krig og krigsbytte

8.1: Du må gerne stjæle fra de vantro, for det tilhører Allah og skal deles mellem muslimer.

8.17: Du er ikke personlig ansvarlig når du dræber vantro. Det er Allah, der fører din hånd.

8.59: De vantro skal ikke forsøge at flygte, det vil aldrig lykkes.

8.60: Muslimer skal samle sig i store grupper, bevæbne sig og virke truende, så de vantro vil frygte dem.

8.65: Muslimer vil altid slå de vantro, selvom de vantro er i overtal.

8.66: Profeten tager ingen fanger før modstanderen er besejret.

8.75: Når muslimer migrerer og kæmper side om side, bliver de blodsbrødre

Straffen mod de vantro

9.3: Fortæl de vantro hvilken pinefuld straf de vil få får at være vantro.

9.5 (Sværdverset): Når det ikke længere er Ramadan, skal du dræbe de vantro hvor end du møder dem. De vantro skal terroriseres. Men hvis de konverterer og beder den muslimske bøn og afleverer deres ejendele, får de lov at slippe.

9.13: Angrib de vantro, Allah er med dig.

9.20: De muslimer, der udvandrer til andre lande og udbreder islam, indtager den bedste plads hos Allah og de vil sejre til sidst.

9.28: De vantro er urene. De vantro må ikke komme i nærheden af en moske. Allah hjælper de fattige. (Mulig fortolkning: Du må ikke lade de vantro besudle en moske, heller ikke selvom du har brug for hans penge).

9.29: Du skal kæmpe imod kristne og jøder, som er ligeglade med Allah og Muhammed, og som er ligeglade med hvad der er forbudt (ifølge islam) indtil de betaler dig kontant erstatning og underkaster sig islam.

9.38: Hvis du bliver bedt om at udvandre, skal du gøre det.

9.39: Hvis du ikke udvandrer, som Allah befaler, vil alle muslimer blive udsat for en hård straf og Allah vil vælge et andet folk. Allah har magt over alt på jorden!

9.40: Muslimer skal udvandre og skal føre krig mod de vantro til sidste blodsdråbe.

6.62: Hvis du ikke adlyder Allah og Muhammed (dvs. følger hele Koranen) kommer du i vanære og i Helvede, hvor du skal lide for evig tid.

9.73: Bekæmp de vantro uden nåde. De skal terroriseres på den ondeste måde.

9.74: De, der migrerer og dem, som hjælper dem med at migrere, er sande muslimer.

9.123: Muslimer skal bekæmpe alle vantro i nærheden uden at skåne nogen. Allah holder med muslimerne.

Øvrige jihad-vers

2.21: Du befales at gå i krig. Du skal ikke skelne mellem rigtigt og forkert, for du ved ikke hvad der er rigtigt og forkert. Det ved kun Allah.

2.216: Muslimer skal gå i (hellig) krig – uanset om de har lyst eller ej.

33.26: Når de vantro er blottede skal muslimerne dræbe nogle og tage andre som fanger.

33.27: Muslimerne ejer alt jord, alle ejendomme og alt af værdi i verden, også de steder i verden, som muslimerne endnu ikke har været.

4.57: Muslimske kvinder skal genere de vantro, uanset om de har lyst til det eller ej.

4.77: Der er ingen undskyldning for ikke at gå i krig for islam. Det jordiske liv har ingen værdi, det er kun livet efter døden, der tæller. (Kort sammenskrevet fortolkning).

4.84: Du skal kæmpe for islam og du står ikke til ansvar over for nogen andre end dig selv. Du skal opildne andre muslimer til at kæmpe for islam. Måske vil Allah så hjælpe dig mod de vantros angreb imod dig.

4.89: De vantro ønsker at omvende muslimerne og gøre muslimer lige så lidt værd som dem selv.

4.90: Derfor må muslimer ikke være venner med vantro, med mindre de konverterer til islam. Vil de ikke det, skal du slå dem ihjel.

5.33: Straffen for at kritisere islam eller håne profeten eller for at gøre livet dårligt for muslimer, skal være døden, korsfæstelse eller afhugning af en hånd eller fordrivelse fra landet. Sådan er det!

7.74: Den der kæmper for Allah vil få en stor belønning uanset om de sejrer eller dør.

12.29: Muslimer skal bekæmpe og terroriserer de vantro, som de bor iblandt.

47.36: Du skal ikke udvise svaghed over for vantro og slutte fred. Muslimer er herreracen og vil blive belønnet for at føre krig.

48.17: Alle andre folk skal bekæmpes indtil de konverterer til islam.

48.19: Du skal tage alt hvad du kan i krigsbytte.

48.20: Allah lover dig endnu mere krigsbytte – også det du ikke har erobret endnu, for Allah har allerede fundet det. Allah kan alt.

59.6: Alle krigsbytter tilhører Allah og dermed muslimerne.

61.11: Du skal tro på Allah og profeten, og du skal sætte alt ind på at føre krig i Allahs navn.

69.7: De krigsbytter, som muslimer tager skal også tilfalde de forældreløse og fattige muslimer og skal bruges til at hjælpe de muslimer, der udvandrer. Du må kun beholde det som koranen tillader. Frygt Allah, Allah er streng og straffer hårdt.

Læs den oprindelige (danske) korantekst her