Helt utilstrækkeligt

Dagens aftale om en ”stramning” af udlændingeloven er begyndelsen til enden for denne regering og især for Dansk Folkeparti.

Partierne i blå blok er blevet enige om at indføre en ydelse for anerkendte asylsøgere, der ligger på niveau med SU med forsørgertillæg og en sprogbonus. Integrationsminister Inger Støjberg meddeler, at ”Det her er den første stramning, man kommer til at se. Det er et straksindgreb, som vi annoncerede i valgkampen. Og så kommer vi senere til de næste elementer

Dansk Folkepartis Martin Henriksen kalder aftalen for ”en god begyndelse” og tilføjer: ”Men der er selvfølgelig brug for mere. Vi har en forventning om, at vi sætter os ned og gennemfører yderligere stramninger”.

Brug for mere? Holder han os for nar? Det må han da gøre efter dette fatale svigt af Dansk Folkeparti. Lad os lige slå et par ting fast:

Regeringspartiet Venstre vil under ingen omstændigheder røre ved konventionerne, herunder FN’s flygtningekonvention. Det er fuldkommen fatalt i forhold til at få bremset den uendelige strøm fra Mellemøsten og Afrika. Alligevel vil Dansk Folkeparti ikke true med at vælte regeringen. På trods af, at det er uden for enhver tvivl, at Danmark, dansk identitet og dansk levevis vil blive aldeles udhulet, hvis ikke der som et minimum sker følgende:

Det danske folk skal af mindst et politisk parti i Folketinget have klar besked om, at den nuværende katastrofekurs netop er en katastrofekurs. Således oplyst kan danskerne i massiv grad støtte det eller de partier, der fortæller danskerne, hvordan de faktiske forhold ser ud.

Læs hele artiklen

,