Ikke-vestlige indvandrere koster over 100 mia. om året

Regeringen har beregnet, at omkostningerne til nye asylsøgere vil koste 9 mia. kr. i 2014. Men i det regnestykke mangler omkostningerne til de asylsøgere og ikke-vestlige indvandrere, der allerede befinder sig i Danmark. Data fra bl.a. Danmarks Statistik afslører et langt større tal.

Kriminalitet
Det er et almindeligt kendt og veldokumenteret faktum, at ikke-vestlige indvandrere er langt mere kriminelle end vestlige indvandrere og etniske danskere. Ifølge tilgængelig statistik udgør samfundets omkostninger til politi, retsvæsen, kriminalforsorgen og erstatninger i forbindelse med kriminalitet over 12 mia. kr. om året. Ikke-vestlige indvandrere anslås at stå for ca. 23℅ af disse omkostninger.

Baseret på beregninger fra Høje-Taastrup kommune kan det forsigtigt skønnes, at ikke-vestlige indvandrere på landsplan står for socialt bedrageri for mindst 4,75 mia. kr. om året, svarende til omtrent halvdelen af det sociale bedrageri, som samfundet hvert år udsættes for.

Sociale udgifter
Den absolut tungeste post på budgettet er de sociale udgifter til kontanthjælp, sundhedsvæsen osv. Beregninger anslår, at ikke-vestlige indvandrere tegner sig for 16% af de samlede omkostninger – eller over 99 mia. kr. om året. Dertil kommer over 1 mia. kr. om året til såkaldt “særforanstaltninger til indvandrere”, også kendt som integrationsprojekter.

Oven i disse i forvejen høje tal kommer regeringens omkostninger på 9 mia. kr. til nye asylsøgere, som dog ikke tager højde for fremtidige familiesammenføringer.

Alt i alt lander regnestykket på 117 mia. kr. om året alene baseret på kendte tal fra Danmarks Statistik, Rockwool Fonden, kommunerne og regeringen.

Anti-terrorisme ikke regnet med
Eftersom tallene er baseret på data fra før terrorangrebene i København den 14. og 15. februar, er de øgede omkostninger til terrorbekæmpelse ikke regnet med. Der er i det hele taget ingen tal for hvad den store ikke-vestlige befolkningsgruppe i Danmark betyder for samfundets økonomiske omkostninger til bekæmpelse af terrorisme og radikalisering.

Hver fjerde skattekrone går til indvandrere
De kendte omkostninger til ikke-vestlige indvandrere svarer til 23% af de samlede årlige indkomstskatter i Danmark. Det betyder reelt, at hver fjerde skattekrone fra indkomstskatterne går til dette formål.

Alene på baggrund af de økonomiske konsekvenser bør asyl- og udlændingepolitikken have stor fokus for landets vælgere ved et kommende folketingsvalg. Dertil kommer de kulturelle udfordringer, som en voksende muslimsk befolkning på over en kvart million afføder.