“Islamisme” er et falsk begreb

Begrebet “islamisme” er en forvirrende og misvisende betegnelse, som formentlig er opfundet for at distancere såkaldt ‘moderate muslimer’ fra deres teologiske ophav.

Der tales ofte om ‘radikaliserede muslimer’, ‘muslimske ekstremister’ eller blot ‘islamister’ når muslimer tager Koranen helt bogstavelig. Men i andre religioner bruger man ikke samme prædikat om fundamentalister. I Danmark kender vi det kristne samfund Indre Mission som en fundamentalistisk bibeltro bevægelse. Vi omtaler dog aldrig deres medlemmer som ‘radikaliserede kristne’ eller ‘kristne ekstremister’, selvom de er lige så tro mod Biblen, som Islamisk Stat, Hizb-ut-Thahir m.fl. er bogstavtro mod Koranen.

Når kristne er fundamentalister, kan vi godt finde ud af at kalde en spade for en spade, men når muslimer er fundamentalister, opfinder vi nogle betegnelser for dem, der hænger dem ud som om de er ekstreme eller radikaliserede. Vi betegner dem gerne som ‘islamister’ – et begreb, der ikke findes lige om nogen andre religioner. Men det er korrekt i den forstand, at en ‘-isme’ ofte anvendes om en ideologi (fx socialisme, liberalisme, kommunisme) og da islam er mere en blot en religion, men også en livsanskuelse og et politisk system, er ‘islamisme’ et mere sigende begreb end blot at kalde islam for ‘islam’. Som modsætning til ‘islamist’ benytter vi ofte udtrykket ‘moderat muslim’. Dette begreb bruger vi sjovt nok heller ikke om kristne.

Så “oversat” til det sprog, vi bruger om alle andre religioner end islam, er der ikke noget der hedder ‘radikaliserede’ eller ‘ekstremister’, der er MUSLIMER (dækker alle der tror på islam), FUNDAMENTALISTISKE MUSLIMER (dækker alle der mener at koranen skal følges fuldt ud) og så kan man evt. tale om ‘kultur-muslimer’, der ligesom ‘kultur-kristne’ ikke tror på Gud, ikke går i kirke/moské og ikke betragter Biblen/Koranen som andet end menneskeskabte fortællinger. Hvis nogle sådan findes blandt muslimer, vil det om nogen være ‘moderate muslimer’.

At bruge betegnelsen ‘islamisme’ alene om fundamentalister, der skejer ud og rent faktisk følger Koranens umiskendelige opfordringer til at udbrede islam og udrydde de vantro, er en falsk varebetegnelse. Alle muslimer, som tror på, at Koranen er Guds ord og derfor bør efterleves fuldt ud, er fundamentalister, hverken islamister, radikaliserede eller ekstremister – omend det i normalt tænkendes øjne kan synes en kende ekstremt at følge Koranens jihad-vers.

Når vi får aflivet den myte, at fundamentalistiske muslimer er særligt ekstreme i forhold til islam, kan vi måske også få udryddet den falske forestilling om, at Islamisk terrorisme er fjernt fra kernen af islam. Jihad, og hvad deraf følger, er blandt andet kernen i islam – en af de såkaldte søjler.

Så lad os kalde en spade for en spade: Dem, der tror på islam og følger koranen, hedder muslimer – ALLESAMMEN! Dem, der ikke gør, hedder ikke-muslimer. Resten er fup og gøjl for at fremstille islam i et mere flatterende lys end sandheden er i stand til.

Husk det, når nogen vil tage afstand fra noget i islam, som de synes kan virke frastødende, selvom det står i koranen eller er sagt/gjort af Profeten Muhammed (hadit). Enten tør de ikke tage afstand fra islam som ideologi eller også prøver de at skjule for dig, hvor ekstrem islam i virkeligheden er. Endelig kan der være nogen, som bare er uvidende om islam og blot følger koret.

Læs også: Fundamentalisme er forudsætningen for radikalisering