Kan ikke-vestlige assimileres til dansk kultur?

Ja og mest nej. Det er det korte svar. Ja, fordi det er indlysende for enhver, at der er nogen fra en hvilken som helst etnisk gruppe, der af hjertet ønsker at blive en del af dansk og vestlig kultur, og som også har evnerne og viljen til rent faktisk at blive det. Blive selvforsørgende og lade deres børn vokse op med de normer, der gælder for danske børn generelt. Lade deres børn gifte sig med etniske danskere, hvad enten det er sønnerne eller døtrene.

Det er slet og ret dumt at hævde noget som helst end, hvad jeg just har skrevet. Enhver kender til historier, hvor assimilation har fundet sted helt uanset personens etniske og/eller religiøse baggrund.

Det næste gode svar er imidlertid mest nej, og det er lige så indlysende. Det kan enhver også forvisse sig om ved blot at se sig omkring. Hvis man vil gå lidt mere grundigt til værks, konsulterer man også noget statistik, der kan oplyse om, hvilke grupper der går godt i spænd med dansk og vestlig kultur, og derfor også hvilke, der ikke gør.

Statistisk set og den ulidelige rollemodel

Når man ser tal for en samlet gruppe – f.eks. gruppen af somaliere eller gruppen af kinesere – er der i praksis ingen af enkeltindividerne inden for gruppen, der passer fuldstændig på graden af uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning og kriminalitet for nu at nævne nogle vigtige forhold, der dog alene fokuserer på samfundsøkonomi og på tryghed. Kultur venter vi lidt med. … Læs hele artiklen