Lad militæret aflaste politiet

Justitsminister Brian Mikkelsen (V) har udtalt, at bevogtningen af jødiske institutioner er at sammenligne med krigstilstand. Så hvorfor ikke lade hærens erfarne folk assistere politiet med de mange bevogtningsopgaver, som terrortruslen påkræver?

Danske soldater er – modsat politiet – trænet i brug af tunge våben, har praktisk erfaring i anvendelsen og har erfaring i at være i skudlinjen. Danske politifolk er heldigvis meget uvante med at være skydeskiver og bliver naturligt nok ekstra stressede i den nuværende situation – ikke mindst når overarbejdet tilmed hober sig op.

I Danmark bruger vi allerede militære kompetencer til at udføre særlige civile opgaver. Det er f.eks. Jægerkorpset, der udfører antiterror-aktioner og forsvarets bomberyddere står for indsatser mod mistænkelige tasker og pakker. Sågar hjemmeværnet har erfaring fra udsendelser til internationale missioner.

Intet synes at være til hinder for at udnytte de erfaringer og den uddannelse, som danske soldater besidder, til praktiske indenlandske opgaver.

Hvis politiet tilmed lod HK ansatte erstatte de ca. 100 betjente, der er afsat til at sidde i fotovognene, kan der frigives endnu flere ressourcer til kriminalitetsbekæmpelse.