Nordsø alliance som alternativ til EU

Danmark har en række forbehold i forhold til EU, er ikke medlem af Euroen og der er en stigende skepsis imod det europæiske samarbejde i befolkningen. Det samme kan siges om Storbritannien, som meget vel kan tænkes at forlade den synkende EU-skude. I Holland, som dog er medlem af Euroen, er der også en stigende skepsis, som trækker i briternes retning. Endelig står Norge helt uden for EU og intet tyder på, at Norge har interesse i at komme med i EU-klubben.

Disse fire lande, som alle ligger ud til Nordsøen, har mange ting til fælles, herunder beslægtede og forbundne kulturer, lange historiske handelstraditioner og en stærk interesse i et handelsfællesskab uden snærende, økonomiske forpligtelser.

Derfor er det oplagt, hvis f.eks. disse fire lande kunne indgå et tættere samarbejde omkring handel, fiskeri og olieudvinding – hvis Storbritannien eksempelvis forlader EU og Danmark (samt evt. Holland) fulgte briternes eksempel. En Nordsø alliance er en oplagt mulighed for at indgå i et samarbejde mellem suveræne stater med fælles interesser og rimeligt ens kulturer.

Kulturforskellene vil ødelægge EU

Mange af de sværdslag, der foregår i EU i disse år, skyldes store kulturelle forskelle mellem Nordvesteuropa, Sydeuropa og Østeuropa. Forskelle i politisk kultur, samfundskultur, forretningskultur osv. Derfor vil et tættere og mere forpligtende samarbejde møde stadigt større modstand i befolkningerne, især i de lande, som må tilpasse sig mest til hvordan den tyske og franske taktstok svinges over europæerne.

Danmark, Storbritannien, Norge og Holland ønsker at staterne skal beholde deres suverænitet og deres særegne kulturer, men er også afhængige af internationalt samarbejde. Derfor er en Nordsø alliance (en slags nordisk EF-light) et oplagt alternativ til EU – men uden suverænitetsafgivelse, uden møntunion og uden alle de snærende bånd i EU.

Det er tid til at se sig om efter nye og bedre muligheder end det monster, som EU har udviklet sig til!