Nyt talerør for danskerne

Under parolen “Fædrelandets stemme” lanceres en nyhedsservice ved navn Nationalisten.

Her kan kendte og ukendte debatører, forfattere, politikere, bloggere, kritikere, fagfolk og lægmænd komme til orde med deres meninger og holdninger til det danske samfund.

Fællesnævneren er en nationalistisk indgangsvinkel, idet fædrelandet står alle skribenternes hjerter meget nært. Der vil som oftest tages udgangspunkt i en konservativ, kristen (eller ateistisk) og dansk vinkel, med fokus på danske værdier, dansk kultur, ytringsfrihed, demokrati, dansk suverænitet, samt en kritisk holdning til religiøse ismer og totalitære ideologier.

Nationalisten ønsker ingen indlæg med nazistisk, islamistisk eller antisemitisk indhold. Skribenterne er alle godkendt af redaktionen, men skribenterne står selv inde for, at indholdet i deres indlæg følger de redaktionelle retningslinjer.