Ole Hækkerups selvpåførte uvidenhed

Ole Hækkerup fra Socialdemokraterne er medlem af Folketinget og udlændingeordfører for sit parti. Med den udvalgspost kan Ole Hækkerup bruge en stor del af sin arbejdstid på at sætte sig ind i, hvordan ikke-vestlige klarer sig i Danmark. Det lader ikke umiddelbart til, at Ole Hækkerup så også gør det, idet han for nylig har udtalt det rene vrøvl og sort tale, der kun tjener til at aflede den påviselige katastrofe, som ikke-vestlig indvandring udgør.

Anledningen er den, at Ekstra Bladet og TV2 kunne bringe nyheden om, at befolkningstallet i Danmark i perioden 2010 til 2014 steg med næsten 125.000 personer. Heraf udgjorde ikke-vestlige indvandrere og efterkommere 48,6 procent eller godt 60.000 personer. Kun 8,2 procent af stigningen kom fra danskere, som de er defineret af Danmarks Statistik. Denne definition betyder, at hvis en ikke-vestlig efterkommer erhverver sig dansk statsborgerskab på et eller andet tidspunkt, vil dennes børn regnes som danskere. Det er underordnet, om statsborgerskabet opnås før eller efter børnenes fødsel.

Flere og flere ikke-vestlige vil således glide ud af statistikken. Og dog. Indtil videre holder Danmarks Statistik faktisk styr på antallet af tredje generations ikke-vestlige, altså efterkommernes børn. Det har Danmarks Statistik gjort i nogle år, så godt det nu er muligt (side 113-114).

På trods af, at Danmarks Statistik har udskilt og dermed talt gruppen af efterkommeres børn, ved hverken Dansk Folkeparti eller Ole Hækkerup det tilsyneladende. Læs blot med her:

”Tredjegenerationsindvandrere – altså personer, hvis bedsteforældre kom til Danmark fra udlandet – figurerer i Danmarks Statistik under kategorien ‘personer med dansk oprindelse’.

Det ønsker Dansk Folkeparti ændret, men det afvises af Socialdemokraterne. … Læs hele artiklen