Radikale: 40 asyl lempelser på fire år

De Radikales leder Morten Østergaard bekræftede torsdag på folkemødet på Bornholm, at regeringen over de seneste fire år har foretaget ikke mindre end 40 asyl lempelser. Han ønsker dog at betegne dem “forbedringer” og varsler yderligere lempelser, såfremt De Radikale igen kommer til magten. Samtidig går han stik imod sin regeringspartner, Helle Thorning Schmidt, som i valgkampen hårdnakket har påstået, at regeringen derimod har strammet på asyl området. Modsat statsministeren spiller Østergaard med åbne kort og erkender, at danskerne med en rød regering må indstille sig på endnu mere indvandring i fremtiden.

Morten Østergaard påpeger endvidere, at op imod 30 af de gennemførte lempelser de seneste fire år, er vedtaget med støtte fra blå partier, fortrinsvis Liberal Alliance. LA er da også begyndt at tage afstand fra yderligere stramninger på asyl politikken og ventes dermed, at gå imod de øvrige borgerlige partier på dette område – evt. med yderligere lempelser til følge.

Konfronteret med det faktum, at De Radikale med deres ærlighed om den førte udlændingepolitik udstiller Helle Thornings vælgerbedrag, svarer statsministeren afværgende: “Det tjener ikke noget formål at gå ind i den diskussion”. Statsministeren ønsker med andre ord ikke at forholde sig til, at hun i valgkampen siger en ting, mens de faktiske forhold siger noget andet.

Afsløringen af Socialdemokraternes løgnagtige udtalelser om udlændinge politikken såer tvivl om, hvorvidt vælgerne kan have tillid til Socialdemokraternes vilje og evne til at gennemføre de stramninger på udlændinge området, som de ellers bryster sig med i valgkampen. Ingen af de øvrige partier i rød blok støtter de socialdemokratiske valgløfter om stramninger. Spørgsmålet er vel også, om ikke det i virkeligheden er en bevidst strategi fra Socialdemokraternes side, for at tiltrække borgerlige stemmer på falske løfter om en stram udlændinge politik?

Radikale er garant for øget indvandring

Et er i hvert fald sikkert, lover Morten Østergaard, at får vi igen en rød regering, bliver strømmen af asylansøgere, der får ophold i Danmark, større i fremtiden. Han vil også arbejde på lettere adgang til familiesammenføring, bl.a. ved afskaffelse af 24-års reglen.

Udadtil synes der at være uenighed på rød stue, selvom man med rette kan mistænke Socialdemokraterne for at tale med to tunger i valgkampen.

Men en ting er Morten Østergaard dog officielt helt enig med sin regeringspartner i og det er, at de nye asylansøgere skal have en god modtagelse, de skal straks ud og bo i samfundet og de skal straks tilbydes et job på overenskomstmæssige vilkår. Men eftersom kravene til sprogkundskaber er stort set fjernet under SR-regeringen, er det svært at forestille sig ret mange indvandrere ansat i private virksomheder. Så nok engang må det offentlige træde til med ansættelseskontrakter til de mange tusinde, der forventes at søge til Danmark de kommende år – hvis den røde regering genvælges.

Hvad betyder det for danskerne?

– En ting er den voldsomme økonomiske belastning. Danmark skal ikke – ligesom Sverige – skære i udviklingsbistanden, som derimod skal øges yderligere, hvis det står til De Radikale.

Men en øget tilstrømning vil have flere vidtrækkende konsekvenser:

– De mange tusinde nytilkomne skal have boliger, hvilket vil sætte stort pres på ventelisterne, så danskere må forvente at skulle vente endnu længere tid på at få en bolig. Det vil endvidere føre til yderligere ghettodannelser.

– Op imod 3/4 afasylansøgerne angiver, at de har krigstraumer og ryger næsten automatisk på permanent offentlig forsørgelse. Det er ikke kun et økonomisk problem, men også et socialt problem for de børn og ægtefæller, som efterfølgende familiesammenføres.

– Ikke-vestlige indvandrere tegner sig, som bekendt, for en væsentlig del af kriminaliteten i Danmark, især i voldsstatistikkerne. Alt andet lige betyder det større utryghed, flere danske ofre og yderligere pres på politi, retsvæsen og kriminalforsorgen.

– Terrortruslen må forventes at blive større. Vurderinger fra forskellige efterretningstjenester peger på, at 5-10% af asylansøgerne menes at være medlemmer af eller direkte støtter til Islamisk Stat.

– Undersøgelser blandt muslimer i Europa viser, at omtrent halvdelen ønsker Sharialov indført. Dette inkluderer muslimer, der er født og opvokset i Europa. Det vil betyde større pres på ytringsfriheden og øgede krav om muslimske hensyn.

Morten Østergaard synes at være forelsket i den svenske model og han lægger ikke skjul på det. Ved Folkemødet har han vist regeringens sande ansigt og åbenbaret hvad danskerne kan vente med yderligere fire år med de røde ved magten.

 

, ,