Retningslinjer

Alle skribenter på Nationen skal godkendes af Redaktionen. Indlæg skal overholde disse simple retningslinjer. Ellers vil de blive redigeret eller slettet.

Sprog og sprogbrug
Artiklerne skal som udgangspunkt forfattes på dansk og i et let forståeligt sprogbrug.

Politisk holdning
Skribenterne er valgt og godkendt på baggrund af deres politiske holdninger, der som udgangspunkt vil være konservativ/nationalistisk. Nynazistiske, fascistiske, islamistiske, kommunistiske eller lignende totalitære holdninger er ikke velkomne på Nationalisten. Det er ikke et krav, at skribenterne bekender sig til et bestemt parti eller en bestemt religion.

Ansvar og ytringsfrihed
Den enkelte skribent er selv ansvarlig for det indhold, han/hun publicerer. Skribenten er ligeledes ansvarlig for at dansk lovgivning overholdes.

Kilder og citater
Der skal så vidt muligt angives kilder på faktuelt indhold, statistisk materiale og citater fra tredjemand eller andre medier.

Redaktionelt udvalgte artikler
Blandt indlæggene er artikler skrevet af forskellige skribenter og offentliggjort på blogs eller andre nyhedssider, hvorfra indholdet stammer.