Syrien-krigere forlanger skattefri rejsegodtgørelse

SKAT har modtaget indtil videre 16 anmodninger fra danske muslimer, som har været i Syrien og kæmpe for Islamisk Stat, og som ønsker tilsagn om skattefri rejsegodtgørelse i forbindelse med “udstationeringen” i Syrien samt skattefri kørselsgodtgørelse for rejsen frem og tilbage.

Konstitueret kontorchef Preben Iversen fra SKAT vil ikke udtale sig om konkrete skattesager, men bekræfter at de 16 skatteborgere hver kan modtage 464 kr. skattefrit pr. døgn til mad og småfornødenheder og 199 kr. pr. døgn til overnatning (2014 satser red.). Han påpeger, at der dog skal være tale om et arbejdsforhold og ikke ferie. Med henvisning til Udenrigsministeriets rejsevejledning for Syrien, vurderer SKAT dog automatisk, at der ikke kan være tale om ferie, hvorfor der må forventes at blive givet tilsagn om skattefritagelse.

“Vi kan ikke udtale os specifikt om hvorledes SKAT vil forholde sig til anmodningen om skattefri kørselsgodtgørelse for rejse mellem Danmark og Syrien, idet vi mangler at få præciseret hvorledes befordringen er foregået”, udtaler kontorchefen. “Men som udgangspunkt kan vi sige, at satsen for 2014 er 3,73 kr. pr. km for de første 20.000 km. Kører man på cykel, knallert eller løbehjul er satsen dog lavere.”

Juraprofessor og skatteekspert Ulla Rummer vurderer, at mange andre herboende udlændinge med fordel vil kunne gøre Syrien-krigerne kunsten efter. “Rejser til krigsområder som Syrien og Irak, men også en række lande i Centralafrika, kan med fordel kombineres med aktiv krigsdeltagelse, idet skattereglerne utvetydigt giver ret til skattefritagelse, hvis arbejdstageren rejser til sit oprindelsesland og arbejder”, udtaler Ulla Rummer. Årsagen til denne besynderlige regel er, ifølge skatteeksperten, at SKAT’s praksis ikke skelner mellem regulært arbejde og krigsdeltagelse. Ellers vil der være tale om forskelsbehandling i forhold til udsendte soldater.

Foreholdt sagen svarer skatteminister Karsten Lauritzen: “Vi har meget travlt for tiden med at tælle de milliarder, som SKAT er blevet snydt for i tilbagebetaling af udbytteskatter, så vi har ikke tid til at forholde os til konkrete anmodninger.” Skatteministeren ønsker ikke at kommentere yderligere på sagen, men henviser til departementschefen, som heller ikke ønsker at udtale sig om konkrete skattesager, men forsikrer, at danskerne kan være “helt trygge ved at alle anmodninger til SKAT automatisk vil blive besvaret.”

En typisk Syrien-tur på tre måneder vil ifølge beregninger kunne giver over 92.000 kr. i skattefri godtgørelser. Rejser man i stedet til Irak og kæmper, kan man få godt 5.000 kr. mere i skattefri godtgørelse, idet rejsen er lidt længere. Det er uden betydning for retten til kørselsgodtgørelse om man evt. har fået et lift fra Rødby færge.

Det er uklart hvilken form for dokumentation, SKAT vil kræve, men ifølge juraprofessor Ulla Rummer kan den enkelte blot give SKAT skriftlig tilladelse til informationsudveksling med PET, der oftest vil kunne verificere Syrien-krigernes udsagn.

Vi har spurgt integrationsminister Inger Støjberg, om ikke de særlige skatteregler kan få flere radikaliserede muslimer til at rejse til Syrien, men hun henviser til, at regeringen lige nu er ved at se på hvad de kan gøre for tilbyde rejser til andre destinationer. “Vi vil være villige til at betale hele familien for at rejse til Thailand i stedet, hvis det kan få dem til at holde sig væk fra Syrien og Irak. Men det er pt. ikke muligt, så vi må se på om vi kan gøre reglerne mere up-to-date”, udtaler integrationsministeren.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har via sin pressesekretær kommenteret på sagen:

“Regeringen er opmærksom på, at der er et alvorligt dilemma i at give skattefordele til radikaliserede unge danskere, der rejser til Syrien for at kæmpe imod Danmarks allierede. Statsministeren har i samråd med skatteministeriet besluttet, at skattereglerne vil blive efterset, såfremt danskerne vedtager at afskaffe Danmarks retsforbehold i forhold til EU den 3. december.”

Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen har udtalt sig om sagen, siden den lækkede til pressen: “Nu skal vi lige have fakta frem, før vi konkluderer noget”, udtaler hun og understreger, at “det er naturligvis en forudsætning, at arbejdet foregår på danske løn- og ansættelsesforhold”.

Enhedslisten kalder omtalen af sagen for “intolerant og racistisk” idet der ensidigt fokuseres på rejser til Mellemøsten. Fra Radikale Venstre er kritikken af sagens omtale også hård: “Hvis det var en etnisk dansker, der havde søgt om skattefri godtgørelse, ville regeringen slet ikke have reageret. Det er et helt tydeligt tegn på, at Løkke er i lommen på Dansk Folkeparti”, udtaler Morten Østergaard. Han lover at genindføre reglerne når R og S kommer til magten, hvis Lars Løkke gør alvor af at forringe vilkårene for danskere med anden etnisk baggrund end dansk.

Stenuld Fonden har beregnet, at ordningen kan koste SKAT 1,7 – 1,8 mia. kr. om året, hvis regeringen ikke griber ind.


 

OBS: Dette er naturligvis ikke en sand artikel, men blot en parodi på de skæve forhold i Danmark.