Udmeldelse

EU skal hen, hvor peberet gror. EU kan ikke reformeres. Formentlig har det aldrig været muligt at få EU til at handle i overensstemmelse med danskernes og europæernes interesser. Var man tidligere i tvivl, bør man ikke være det længere. Kun modstand mod EU og krav om Danmarks udtrædelse af unionen kan bringe Danmark videre.

Jeg ønsker fortsat Morten Messerschmidt, den bedst begavede politiker i kongeriget, al held og lykke den 25. maj. 26,7 procent af stemmerne står Dansk Folkeparti til at få i den seneste måling fra Altinget.dk. Jeg ønsker dog ikke at gøre Dansk Folkepartis kurs, hvad angår EU, til min egen. Dansk Folkeparti kalder sig vist en slags skeptikere, men mest af taktiske årsager.

Efter det næste valg til folketinget ønsker Dansk Folkeparti for alt i verden at fremstå så renskurede som muligt. Det skulle jo nødig hedde sig. Derfor vil vi ikke se nogen virkelige krav stillet hverken til udlændingepolitikken eller til EU-politikken. I stedet vil fra ledelsen i Dansk Folkeparti flyde en lind strøm af falbelader og tomme slagord. Nogen egentlig ændring i den førte politik skal vi ikke gøre os håb om.

Monsteret

Er lige præcis, hvad EU har udviklet sig til. Jeg hælder mest til, at det ikke kunne gå anderledes. Alle gode viljer til trods har EU udviklet sig til det, man kun kunne frygte, når man læser, at hensigten siden Rom-traktaten i 1957 har været at arbejde “hen imod en stadig snævrere sammenslutning mellem de europæiske folk.”

Ak, var det så bare en union, der vitterlig tilgodeså de europæiske folk, men det har næppe nogensinde været tanken og er det med sikkerhed ikke i dag. I stedet er der tale om en maskine, der tromler hen over alt folkeligt i Europa, en maskine, der som sit fornemste mål har at ødelægge de nationalstater, der er Europas egentlige mening. Ikke imperier, men netop nationalstater, hvor – så godt som det nu er muligt – Europas mange forskellige folkeslag kan leve i fred bag egne grænser og derfor i fred med hinanden. … Læs hele artiklen

Tagged