Var Muhammed pædofil?

Blot forestillingen om en voksen mand, der tænder på et barn, kan få det til at løbe koldt ned ad ryggen i væmmelse. Det kan være svært at forestille sig, at den hellige profit i Islam, Muhammed skulle have haft sådanne tilbøjeligheder. Men ikke desto mindre er det et af de mest omdiskuterede emner i den 1400 år gamle kult; var profeten Muhammed pædofil?

Historien fortæller, at Muhammed giftede sig med pigen Aisha, da hun var 6 år gammel (Muhammed var da 51 år) og at ægteskabet blev fuldført da hun var fyldt 9 år (og Muhammed var blevet 54 år). Ved fuldbyrdelse forstås jf. samtidigt sprogbrug, at Muhammed havde samleje med sin barnebrud.

Fortællingerne om ægteskabet med Aisha findes flere steder i de hellige, islamiske skrifter:

Sahih Muslim Book 8, nr. 3310:
Aisha (Allah velsigne hende) fortalte: Allahs apostel (må fred være med ham) tog mig til ægte da jeg var seks år gammel, og jeg fik adgang til hans hus da jeg blev ni år gammel.

Sahih Bukhari Bind 7, Bog 62, Nr. 64:
Fortalt af Aisha; at profeten giftede sig med hende da hun var seks år, at han fuldbyrdede ægteskabet da hun blev ni år, og at de forblev gift med hinanden i ni år [til Muhammeds død].

Sahih Bukhari Bind 7, Bog 62, Nr. 88:
Fortalt af Ursa; at profeten indgik [ægtepagten] med Aisha ,da hun var seks år, at han fuldbyrdede ægteskabet da hun blev ni år, og at de forblev gift med hinanden i ni år [til Muhammeds død].

Nogle muslimer vil hævde, at det var købmanden Abu Bakr (Aishas far), som selv tilbød Muhammed datterens hånd. Men litteraturen fortæller en anden historie.

Sahih Bukhari Bind 7, Bog 62, Nr. 18:
Fortalt af Ursa; Profeten bad Abu Bakr om Aishas hånd, og Abu Bakr svarede: “Men jeg er din bror”. Profeten svarede: “Jeg er din bror i Allahs religion og i Hans Bog, men det er mig tilladt at gifte mig med hende (Aisha)”.

Araberne var en primitiv flok med få regler at efterleve. Men de havde nogle etiske regler, som de hædrede nøje. For eksempel, selv om de kæmpede hele året rundt, afholdt de sig fra fjendtligheder i visse hellige måneder af året. De har anså Mekka for at være en hellig by og undlod derfor, at føre en altødelæggende krig imod byen. En adopteret søns kone blev anset for at være en datter i lovens forstand og man undlod derfor, at gifte sig med hende. Det var også almindeligt, at nære venner indgik en pagt om broderskab og betragtede hinanden som sande brødre. Profeten så bort fra alle disse traditionelle, arabiske regler, når som helst de stod mellem ham, hans personlige interesser eller spontane luner.

Abu Bakr og Muhammad havde lovet hinanden at være brødre. Så ifølge traditionen ville Aisha være som en niece til den hellige profet. Men det afholdt ham ikke fra at spørge om hendes hånd, selvom hun kun var seks år gammel. Men den moralske relativist Muhammed brugte også den samme undskyldning for at afvise kvinder, han ikke kunne lide.

Sahih Bukhari Bind 7, Bog 62, Nr. 37:
Fortalt af Ibn Abbas; Det blev sagt til profeten: “Hvorfor gifter du dig ikke med Hamzas datter?” og profeten svarede: “Hun er min niece (brors datter)”. 

Abu Bakr og Hamza var begge Muhammeds ‘brødre’, men Aisha må have været for indtagende for Muhammed til at han ville respektere de gamle skikke.

I den følgende hadith fortælles hvordan Muhammed drømte om Aisha allerede inden han tog hende fra faderens hånd.

Sahih Bukhari Bind 9, Bog 87, Nr. 140:
Fortalt af Aisha; Allahs Apostel sagde til mig: “Du blev vist til mig to gange (i min drøm), før jeg blev gift med dig. Jeg så en engel bærer dig i et silkeklædestykke, og jeg sagde til ham; “Afdække (hende)”, og se, det var dig, sagde jeg (til mig selv); “Hvis dette er fra Allah, så må det ske”.

Hvorvidt Muhammed faktisk havde haft disse drømme eller blot sagde det for at behage Aisha, er for så vidt uvedkommende. Det afgørende er her, at Aisha billedligt fremstilles i Muhammeds drøm som en baby, der bæres af en engel.

Der er adskillige andre hadither, der fortæller om Aishas alder da hun blev gift med Muhammed. Her er nogle af dem.

Sahih Bukhari Bind 5 Bog 58, Nr. 236:
Fortalt af Hishams far; Khadija døde tre år før profeten drog mod Medina. Han opholdt sig der i to år eller deromkring, og så blev han gift med Aisha, da hun var en pige på seks år, og han fuldbyrdede ægteskabet da hun var ni år gammel.

Sahih Bukhari Bind 5 Bog 58, Nr. 234:
Fortalt af Aisha; Profeten forlovede mig, da jeg var en pige på seks (år). Vi gik til Medina og boede hjemme hos Bani-al-Harith bin Khazraj. Så blev jeg syg og mit hår faldt af. Senere voksede mit hår ud (igen) og min mor, Um Ruman, kom til mig, mens jeg legede på en gynge med nogle af mine veninder. Hun kaldte på mig, og jeg gik til hende, uden at vide, hvad hun ønskede at gøre for mig. Hun holdt fast i min hånd og fik mig til at stå udenfor døren af huset. Jeg var forpustet da, og da min vejrtrækning faldt til ro, tog hun noget vand og gned mit ansigt og hoved med det. Så tog hun mig med ind i huset. Der i huset så jeg nogle Ansari kvinder, der sagde: “De bedste ønsker og Allahs velsignelse og held og lykke.” Så overdrog hun mig til dem, og de forberedte mig (på ægteskabet). Uventet kom Allahs apostel til mig om formiddagen og min mor gav mig bort til ham, og på det tidspunkt var jeg en pige på ni år.

I endnu en hadith står det:

Sunan Abu-Dawud Bog 41, Nr. 4915, 4916 og 4917:
Fortalt af Aisha; Allahs Apostel (fred være med ham) giftede sig med mig, da jeg var syv eller seks. Da vi kom til Medina, kom nogle kvinder [ifølge Bishr version: Umm Ruman] til mig da jeg gyngede. De tog mig, forberedte og pyntede mig. Jeg blev derefter bragt til Allahs apostel (fred være med ham), og han startede sit samliv med mig, da jeg var ni. Hun standsede mig i døren og jeg brast ud i latter.

I ovenstående hadith kan vi læse, at Aisha gyngede. Dette er en leg for små piger – ikke voksen mennesker. Følgende hadith er særligt interessant, fordi den viser, at Aisha var så lille, at hun overhovedet ikke var klar over, hvad der foregik, da den hellige profet “overraskede” hende ved at komme ind til hende.

Sahih Bukhari Bind 7 Bog 62, Nr. 90:
Fortalt af Aisha; Da profeten giftede sig med mig, kom min mor til mig og førte mig til hans (profetens) hus, og jeg blev kun overrasket over, at profeten kom til mig om formiddagen.

Må have været noget af en overraskelse! Men det følgende er også interessant, fordi det viser, at hun bare var en lille tøs, der legede med sine dukker. Vær opmærksom på, hvad tolken skrev i parentes: Hun var en lille pige, der endnu ikke havde nået pubertetsalderen.

Sahih Bukhari Bind 8 Bog 73, Nr. 151:
Fortalt af Aisha; Jeg plejede at lege med dukker i tilstedeværelse af profeten, og mine veninder legede også med mig. Når Allahs apostel kom ind (min bolig) plejede de at gemme sig, men Profeten ville kalde dem tilbage og bede dem lege med mig. (Leg med dukker og lignende afbildninger er forbudt, men det blev tilladt for Aisha dengang, da hun var en lille pige, endnu ikke havde nået puberteten (Fateh-al-Bari Bind 13, side 143).

Sahih Muslim Book 8, nr. 3311:
Aisha (Allah velsigne hende) fortalte: Allahs apostel (må fred være med ham) tog mig til ægte da jeg var syv år gammel, og hun flyttede ind i hans hus som hans kone da hun var ni år, og hendes dukker flyttede med, og dan han (den hellige profet) døde var hun 18 år gammel.

Sahih Bukhari Bind 8 Bog 73, Nr. 33:
Fortalt af Aisha; Jeg har aldrig følt mig så jaloux på nogen kvinde, som jeg gjorde på Khadija, selvom hun var død tre år før profeten giftede mig, og det var fordi jeg hørte ham nævne hende for ofte, og fordi hans Herre havde beordret ham til at give hende den glade budskab, at hun ville få et palads i Paradis, lavet af Qasab og fordi han plejede at slagte et får og fordele dets kød blandt hendes venner.

Khadija døde i december 619 e.Kr. Det er to år før Hijra. På det tidspunkt var profeten 51 år gammel. Så i det samme år, som Khadija døde, giftede profeten sig med Aisha og tog hende til sit hjem tre år senere, dvs. et år efter Hijra. Men imens hun vokser op giftede han sig også med Umm Salama.

I en anden del hævder Aisha, at så længe hun husker, var hendes forældre altid muslimer.

Sahih Bukhari Bind 5 Bog 58, Nr. 245:
Fortalt af Aisha; Jeg husker ikke, at minde forældre nogensinde har fulgt anden tro, end den sande tro (dvs. Islam).

Hvis Aisha var ældre, fx 16 eller 18 år, som nogle muslimer hævder, ville hun have husket hendes forældres religion forud for at de blev muslimer.

Nogen vil nok hævde, at alle disse hadither er løgne. Folk er frie til at sige hvad de vil. Men det er et faktum, at de selv samme tekster, hvori Aishas alder dokumenteres, i alle andre sammenhænge betragtes som valide og sandfærdige af troende muslimer. Så med mindre hele Islam er et falsum, var Muhammed pædofil.

Ingen ved sine fulde fem person ville blive seksuelt ophidset af en 9-årigt barn. Anstændige mennesker væmmes ved tanken om denne skammelige handling. Alligevel nægter nogle muslimer at indrømme sandheden.

Pædofili er udbredt i religiøse sekter

Islam kan bedst sammenlignes med en religiøs sekt eller kult. Pædofili er ofte udbredt bland religiøse kultledere for at demonstrere magt. Det åndelige forbillede i en religiøs kult vil ofte bruge kultens menige medlemmer (herunder i nogle tilfælde børn) til at tilfredsstille sine sære seksuelle tilbøjeligheder. Da bevæggrundene for etablering af en kult ofte er efterstræbelse af mindre verdslige mål som penge, magt og sex, giver det også god mening, at en kultleder som Muhammed har følt trang til, at udleve sine seksuelle fantasier gennem sektens medlemmer. Senere blev sexslaver taget under den selvudnævnte profets ‘vinger’ for at tilfredsstille hans glubende seksuelle appetit.

Der findes utallige eksempler gennem historien på kultledere, der udnytter menige kultmedlemmer og børn til sex. Udnyttelsen skyldes ikke altid ønske om selve sexakten, men i lige så høj grad for at demonstrere kultlederens almagt.

Det mest skræmmende ved Muhammeds pædofile tilbøjeligheder, er ikke selve det faktum, at han udnyttede og voldtog småbørn – hvilket ikke adskiller ham fra så mange andre sygelige kultledere gennem historie – men mere det forhold, at millioner af muslimer verden over ser deres profet som et uplettet og perfekt forbillede til efterlevelse. Betyder det så, at alle muslimer er pædofile? Nej, naturligvis ikke. Men det betyder, at alle muslimer, som tror på at Muhammed var et perfekt forbillede, acceptere pædofili som noget godt og guddommeligt til efterlevelse.

Dette indebærer dermed også, at en rettroende muslim ikke kan tage afstand fra pædofili og væmmes ved det, uden samtidig at væmmes ved profetens handlinger.

Det kan siges endnu mere tydeligt: Enten var Muhammed ikke perfekt og ikke noget godt forbillede eller også var han – og så accepterer man pædofili som helt i orden. Længere er den egentlig ikke.