Vi importerer den arabiske verdens konflikter

Der skrives meget om asyldebatten, af og til også meget godt. Asger Aamund skrev i sidste uge om hykleriet i asyldebatten, og historiker Michael Böss har leveret et sagligt argument for begrænsning af indvandringen. Flere har peget på de australske erfaringer – vend flygtningebådene om, når de ankommer – men ikke alle synes lige godt om det. De vil hjælpe så mange som muligt, men uden at forholde sig til omkostningerne, og det gælder bl.a. Anita Bay Bundegaard.

Andre siger: Jamen, vi kan jo ikke forvente, at flygtninge skal kunne tage et arbejde og bidrage til samfundet – hvilket, i parentes bemærket, er den illusion, regeringen serverer for vælgerne – for de er traumatiserede. Og det er rigtigt. Traumatiserede flygtninge skal hjælpes, netop ikke sluses ind på arbejdsmarkedet. Men der gælder også en anden regel. Der er nemlig store forskelle på flygtninges evne til at begå sig i Danmark. Flygtninge fra Vietnam og Sri Lanka klarer sig som regel relativ godt i det danske samfund – og meget bedre end flygtninge fra den arabiske verden og Afrika.

Jeg gav forleden mine tanker herom til bedste i Berlingskes Politiko, og jeg vil gerne gengive nogle af dem her. Mit synspunkt var, at vi, og det vil i praksis sige regeringen, importerer den arabiske verdens konflikter gennem vores indvandrings- og asylpolitik. Det skyldes bl.a., at asylansøgere rejser mod lande med høje velfærdsydelser. … Læs hele artiklen

, ,